Creation: Free Design

Home

Welkom op de website van FPP Management B.V., van waaruit Frank Schoof zijn activiteiten verricht. 

11714727 m

Frank's functies en activiteiten bevinden zich op het snijvlak van markt en overheid, in 'multi-actor' omgevingen waar samenwerking tussen bedrijven en overheden, maar nog: tussen ménsen, nodig is om de gezamenlijke doelen te bereiken. Vooral op het gebied van (duurzame) energie/ warmte. Op strategisch en beleidsniveau.

Momenteel is hij voorzitter van Stichting Platform Geothermie, een non-profit organisatie (NGO) gericht op de bevordering van de verantwoorde toepassing van (diepe) geothermie of aardwarmte in Nederland, met ongeveer 85 deelnemers uit zowel de publiek als de private sector. En is hij nauw betrokken bij de kennisontwikkeling en innovatie in deze sector.

Daarnaast heeft hij project- en gewone directiefuncties bekleed voor warmtebedrijven in Delft, Den Haag, Nijmegen en Hengelo. De meeste van deze bedrijven zijn of waren een publiek-private samenwerking van één of meerdere gemeenten en een netwerkbedrijf en in twee gevallen ook nog enkele woningcorporaties. Daardoor is een goed begrip ontwikkeld van de ondernemende én de bestuurlijke context. Verder heeft hij strategische adviesfuncties vervuld voor/bij enkele provincies. In al deze functies stond de warmtetransitie centraal, op beleidsmatig of juist op uitvoerend niveau.

De energietransitie blijft boeien. De complexiteit is groot, evenals de impact op de burger, zijn/haar leefomgeving en op de politiek. FPP Management kan zowel van afstand als van dichtbij de ontwikkelingen duiden en mede vormgeven. Als programma- of projectdirectie, als adviseur of als klankbord.