Skip to main content

Home

Welkom op de website van Filum Proces- en Projectmanagement B.V., van waaruit Frank Schoof zijn activiteiten verricht. 

Frank's functies en activiteiten bevinden zich op het snijvlak van markt en overheid, in 'multi-actor' omgevingen waar samenwerking tussen bedrijven en overheden, maar meer nog: tussen ménsen, nodig is om de gezamenlijke doelen te bereiken. Hij is een empathische, enthousiasmerende en (toch) doortastende (interim-) directeur/bestuurder. Met uitgebreide ervaring in de duurzame energieontwikkeling. 

Frank is zichtbaar, maar ook nuchter en bescheiden. De relatie staat voorop, maar de inhoud en de doelen zijn leidend.

Momenteel is hij projectleider Versnelling Aardwarmte Metropoolregio Amsterdam (MRA) (deeltijd), voor de provincies Noord-Holland en Flevoland. Tot januari 2021 was hij voorzitter van Stichting Platform Geothermie, een non-profit organisatie (NGO) gericht op de bevordering van de verantwoorde toepassing van (diepe) geothermie of aardwarmte in Nederland, met ongeveer 90 deelnemers uit zowel de publieke als de private sector. En tot juni 2021 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).

Eerder heeft hij directiefuncties bekleed bij warmtebedrijven in Delft, Den Haag, Nijmegen en Hengelo. De meeste van deze bedrijven zijn of waren een publiek-private samenwerking van één of meerdere gemeenten en een warmte-/netwerkbedrijf en in twee gevallen ook nog enkele woningcorporaties. Daardoor heeft hij een goed begrip ontwikkeld van de ondernemende én de bestuurlijke context van de warmtetransitie. Verder heeft hij strategische adviesfuncties vervuld bij enkele provincies. In al deze functies stond de warmtetransitie centraal, op beleidsmatig of juist op bestuurlijk niveau.

De energietransitie blijft boeien. De complexiteit is groot, evenals de impact op de burger, zijn/haar leefomgeving en op de politiek. FPP Management kan zowel van afstand als van dichtbij de ontwikkelingen duiden en mede vormgeven. Als bestuurder, programma- of projectdirecteur, als adviseur of 'gewoon' als klankbord.