Creation: Free Design

Kennis & ervaring

Frank heeft sinds 2007 vooral directie-/bestuurs- en adviesfuncties vervuld op het gebied van (de invoering van) duurzame warmte. 

Hierdoor heeft hij relevante kennis op de volgende gebieden:17642632 s

  • Beleidsvorming ten aanzien van duurzame energie ineen publiek/pivate context
  • Procesmanagement, zoals voor beleidsontwikkeling als voor bijvoorbeeld innovatieprogramma's
  • Opzetten, fuseren en splitsen van (warmte-)bedrijven
  • Complexe contractvorming voor met name infrastructuur en grotere installaties
  • Energie-/warmteopwekking, -distributie en -verkoop

 Eerder was hij werkzaam bij Eneco, Ernst & Young en Siemens.

Opleiding en scholing
2020:Comenius, Verdiept Leiderschap
2017: TIAS Business School, Commissarissen en Toezichthoudersprogramma.
Onderwerpen: Intern toezicht, Toezicht op innovatie, strategie, financi├źn en risicobeheersing, Gedrag en dynamiek in de board-room, Continu├»teit van het toezicht: zelfevaluatie en de werkgeversrol
2014: Comenius Leergangen, zomercursus 'anti-fragiliteit'. Summer course betreffende de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen in hun wisselwerking met de ontwikkelingen in de wetenschap, politiek en bedrijfsleven. Kern: zoektocht naar 'anti-fragiliteit'.
Diverse management- en marketingcursussen.
1987: Technische Universiteit Delft, technische wiskunde. afstudeerrichting  stochastiek en operationele analyse. Voorzitter wiskunde- en informaticastudievereniging 'Christiaan Huygens'.